Adres         : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı
İdari Personel Kısım Şefliği   06100 Sıhhiye ANKARA
Tel            : 0.312.  595 82 76  – 595 80 80
E-Posta    : personel@medicine.ankara.edu.tr

Nurdane VAROL                  Şef
Zöhre ALTUNTAŞ                Sağlık Teknisyeni
Haluk ÖZTÜRK                    Teknisyen
Gönül KELEŞ                      Hizmetli
Yılmaz KÜÇÜKKARTAL     Hizmetli