İletişim

İdari Büro

Adres         : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı
İdari Personel Kısım Şefliği   06100 Sıhhiye ANKARA
Tel            : 0.312.  595 82 76  – 595 80 80
E-Posta    : personel@medicine.ankara.edu.tr

Dilek ALİŞAN                  Bilgisayar İşletmeni            5958276          alisand@ankara.edu.tr
Zöhre ALTUNTAŞ           Sağlık Teknisyeni               5958276          zaltutas@ankara.edu.tr
Hamza KIZILDAĞ            Veri Haz.ve Kont.İşletmeni  595 8276      hkizildağ@ankara.edu.tr
Nurdane VAROL              Bilgisayar İşletmeni            595 8276      varoln@ankara.edu.tr
Meral NEŞELİ                  Memur                               595 8276  mneseli@ankara.edu.tr
Yılmaz KÜÇÜKKARTAL   Hizmetli                           595 8276  ykucukkartal@ankara.edu.tr

Akademik Büro 
Adres         : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı
Akademik Personel Kısım Şefliği   06100 Sıhhiye ANKARA
Tel            : 0.312.  595 81 43
E-Posta    : akademik@medicine.ankara.edu.tr

Hasan  TUNA             Şef                            5958143         htuna@medicine.ankara.edu.tr
Derya Yaprak             Bilgisayar İşletmeni   5958143         dyaprak@ankara.edu.tr
Fatma TURAL            Bilgisayar İşletmeni   5958143         ftural@ankara.edu.tr
Ümit ERBAŞ               Memur                       5958143         uerbas@ankara.edu.tr