İletişim

İdari Büro

Adres         : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı
İdari Personel Kısım Şefliği   06100 Sıhhiye ANKARA
Tel            : 0.312.  595 82 76  – 595 80 80
E-Posta    : personel@medicine.ankara.edu.tr

Nurdane VAROL                  Şef                                 
Zöhre ALTUNTAŞ                Sağlık Teknisyeni                       
Haluk ÖZTÜRK                    Teknisyen                          
Gönül KELEŞ                       Hizmetli    
Yılmaz KÜÇÜKKARTAL      Hizmetli                         

Akademik Büro 
Adres         : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı
Akademik Personel Kısım Şefliği   06100 Sıhhiye ANKARA
Tel            : 0.312.  595 81 43
E-Posta    : akademik@medicine.ankara.edu.tr

Hasan  TUNA              Şef                             
Derya YAPRAK           Bilgisayar İşletmeni        
Fatma TURAL             Bilgisayar İşletmeni  
Ümit ERBAŞ               Memur